Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře ke strategickému řízení podniku
Scénáře ke strategickému řízení podniku
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SGQ010
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
  • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení úloh v oblasti strategického řízení firmy, řízení její výkonnosti a controllingu.
3. Přehled scénářů
  • Řeší se strategické řízení podniku (SQ011 ),
  • Řeší se nastavení systému řízení výkonnosti podniku (SQ012 ),
  • Řeší se řízení výkonnosti podniku (SQ013 ),
  • Řeší se controlling podniku (SQ091 ).
4. Řešení scénářů v úlohách
  • Uvedené scénáře představují vybrané analytické otázky pro následující úlohy strategického řízení podniku (TGQ000 ), úlohy controllingu (TGQ090 ) a úlohy IT jako součást byznysu (TG001 ).