Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se strategické řízení podniku
Řeší se strategické řízení podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ011
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Kdo se podílí na strategických analýzách, formulování a schvalování podnikové strategie?
 2. Jaké interní i externí informační zdroje bude nutné mít k dispozici pro analýzy a formulaci podnikové strategie?
 3. Jaké metody se pro strategické analýzy a formulaci strategie používají?
 4. Které oblasti podniku definují vlastní strategie a jak dochází k finální konsolidaci?
 5. Jaké strategické záměry ve funkcích a aktivitách OVM jsou definovány pro jednotlivé oblasti řízení? Kde a jak jsou dokumentovány?
 6. Kdo a jak řeší vazby podnikové strategie a strategie IT ? Jaká je spolupráce mezi vedením podniku a vedením IT v oblasti strategického řízení?
 7. Jakým způsobem se přistupuje k řízení podnikové výkonnosti a jak zapadá do strategického řízení?
 8. Které reporty a s jakým obsahem budou na úrovni strategického řízení adekvátní jednotlivým podnikovým manažerům?
 9. Které metriky budou pro strategické analýzy a formulaci strategie významné, které budou mít charakter KPI a budou výrazně ovlivňovat výkonnost podniku?
 10. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro strategické analýzy a formulaci podnikové strategie relevantní?
 11. Jaké podstatné faktory ovlivňují podnikovou strategii na další období?
 12. Jak se definují jednotlivé úkoly z podnikové strategie , kdo je zodpovědný za jejich plnění a kdy a jak se kontrolují?
 13. Jakým způsobem se promítají úkoly z podnikové strategie do nižších úrovní řízení ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ),
 • Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ),
 • Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ),
 • Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ).