Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku
Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U001A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE), Krejčí, P. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je získat potřebné znalosti, předpoklady a zdroje pro systematickou podporu byznysu prostřednictvím projektů IT, které budou maximálně podporovat cíle podniku.
2. Obsah úlohy
 • Znalost byznysu je základním p ředpokladem toho, aby CIO a vedení informatiky mohlo vést s vedením podniku diskusi o dalším směřování byznysu a jeho podpoře v IT.
 • K typickým otázkám, na které si CIO musí nalézt odpovědi a jejichž znalost posiluje jeho důvěryhodnost v očích managementu (DOHNAL, 2011, viz Poznámka), patří:
  • Jaký je cíl byznysu, strategie byznysu, byznys model a hlavní metriky byznysu?
  • Jaký je momentální obrat podniku a z čeho se skládá?
  • Kdo jsou zákazníci našeho podniku?
  • Jak vypadá porovnání současného obratu se situací před rokem?
  • Jaký podíl na trhu náš podnik dosahuje?
  • Jaký je náš hrubý zisk?
  • Jaké je porovnání hrubého zisku vůči předchozímu roku?
  • Jak zhruba vypadá návratnost investic?
  • Jsou podnikové náklady vyšší nebo nižší než v minulém roce?
  • Jak vypadá cash flow?
  • Podle jakých ukazatelů je hodnocen vrcholový management podniku?,
 • Porozumění těmto základním objektivním ukazatelům je nutnou podmínkou pro zvládnutí principů modelu byznysu a pro pochopení subjektivních cílů manažerů byznysu.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Ochota, připravenost a motivace zajistit základní kvalifikační předpoklady ve vedení IT pro pochopení a řešení problematiky byznysu vlastního podniku,
 • Primární pozornost věnuje CIO a členové vedení IT podpoře obchodních aktivit podniku, marketingu, problémům jeho řízení a teprve po té technologii (na technologii IT by měli být specialisté),
 • Zapojení CIO do nejvyššího vedení podniku. Je účelné, aby CIO byl součástí nejvyšších orgánů firmy.
4. Doporučené praktiky
 • CIO motivuje členy vedení IT ke vzdělávání v ekonomické oblasti,
 • Systematické prohlubování znalostí a porozumění příčinám a důsledkům nastavení parametrů byznysu vlastního podniku,
 • Porozumění schopnostem (nabízeným produktům a službám) byznysu vlastního podniku a jejich předpokladům,
 • Identifikace příležitostí pro podporu byznysu technologiemi,
 • Přizpůsobení procesu reportování dodávané hodnoty IT,
 • Flexibilní přizpůsobení IT strategie.
5. “Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku“ - klíčové aktivity
 • Vymezení cílů byznysu - spolupráce s byznysem na vymezení jeho cílů a jejich základních charakteristik (obsahu, časového horizontu, metrik, zodpovědností za jejich naplnění), specifikace byznys modelu na příští období.
 • Analýza základních podnikových ukazatelů a jejich vývoje - spolupráce s byznysem na analýze sledování vývoje klíčových ukazatelů, zejména obratu, zisku, nákladovosti, jejich porovnávání za jednotlivá období (např. na bázi indexů) a predikce jejich očekávaného vývoje. Specifická pozornost je věnována vývoji cash flow. Výsledky slouží vedení IT k dalším podkladům pro eventuální změny ve strategii IT. Využívá se také v diskusích s byznysem o eventuálních změnách byznys modelu.
 • Hodnocení pozice podniku na trhu - vedení IT věnuje analýze tržního podílu, zákaznických segmentů, sledování podílů nových a ztracených zákazníků a hodnocení úspěšnosti různých prodejních kanálů pozornost. Získané informace potřebuje pro dialog s byznysem.
 • Změny v byznys modelech - posouzení aktuálních byznys modelů viz též úloha U006A , jejich úspěšnosti, návrhy změn, resp. návrhy zcela nových byznys modelů. Příkladem může být uplatnění potenciálu digitálního byznysu a digitálních zdrojů v obchodních aktivitách podniku, tj. byznys, který je generován prostřednictvím digitálních zdrojů. Ten zahrnuje všechny digitální zdroje, tj. elektronicky dostupné formy využití informací, ale také operační technologie provozované mimo výlučnou kontrolu organizace. Digitální zdroje jsou pak veškeré objekty s čipy ke zpracování informací (např. mobilní telefony, tablety, počítače, senzory, počítačem řízené stroje). Naproti tomu analogové zdroje jsou v tomto kontextu chápány jako souhrn lidí, jejich organizace, nástrojů, se kterými pracují, ale také další fyzických aktiv organizace.
 • Definování pravidel digitálního byznysu, včetně vazeb k IT - pravidla pro byznys model digitálního byznysu:
  • Vytvořte nabídku nových digitalizovaných produktů založených na existujících operacích back-office,
  • Vytvořte nové digitalizované služby založené na rozšíření působnosti informací a komunikací,
  • Využijte fyzické i digitální zdroje s cílem dosáhnout nových a neočekávaných zkušeností zákazníků, ale také nových platforem produktů a služeb,
  • Integrujte požadavky zákazníků, možnosti dodavatelů a vlastní prostředky a znalosti k vytvoření nabídky, která využije nových příležitostí na trhu dříve nedostupných nebo řešitelných s příliš velkými náklady.
 • Specifikace požadavků na podporu podnikových cílů a byznys modelů IT - specifikace podnikových cílů, které jsou pro řešení IT relevantní, vymezení hlavních požadavků na IT dle vybraných cílů, konkretizace nároků na IT, zejména z pohledu rozvoje aplikací a jejich funkcionality.
6. Poznámky, reference