Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se controlling podniku
Řeší se controlling podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ091
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jsou k dispozici kvalifikované pracovní síly pro řešení controllingu?
 2. Odpovídá systém zpracovávaných kalkulací v controllingu podnikovým potřebám?
 3. Do jaké míry se využívá controllingových výstupů v praxi podnikového řízení?
 4. Je zajištěna potřebná úroveň organizace a správy controllingových aktivit?
 5. Které reporty z controllingu a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 6. Které metriky budou pro controllingové analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro controllingové analýzy a plánování relevantní?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Transakce v controllingu (UQ092A ),
 • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
 • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
 • Controlling - organizace a správa (UQ096A ).