Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se nastavení systému řízení výkonnosti podniku
Řeší se nastavení systému řízení výkonnosti podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ012
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-11-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky
 1. Kdo se podílí na nastavení systému řízení výkonnosti podniku?
 2. Kdo bude využívat jednotlivé součásti systému řízení výkonnosti?
 3. Jaká budou hlavní kritéria – ekonomická i mimoekonomická pro posuzování úrovně výkonnosti podniku – a to z pohledu vlastníka i z pohledu managementu?
 4. Jaké informační zdroje , např. podniková strategie, budou pro nastavení a využívání systému řízení výkonnosti rozhodující?
 5. Které oblasti řízení a obchodní a další aktivity podniku mají na výkonnost klíčový vliv a které budou součástí systému řízení výkonnosti?
 6. Jaký komplex manažerských, organizačních, technických a dalších faktorů bude výkonnost podniku ovlivňovat rozhodujícím způsobem, kdo a jak bude vyhodnocovat jejich reálné dopady?
 7. Jaké úlohy, resp. procesy budou tvořit součást řízení výkonnosti?
 8. Budou v souvislosti s úlohami definovány i další komponenty řízení – role, dokumenty, faktory?
 9. Jak bude nastaven systém metrik – ekonomických, výkonových a dalších pro řízení výkonnosti?
 10. Jaké manažerské metody se v rámci řízení výkonnosti budou využívat?
 11. Jaké aplikace a nástroje budou podporovat systém řízení výkonnosti?
2. Doporučení, praktiky
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Řízení podnikové výkonnosti, (UQ003A ).