Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení výkonnosti podniku
Řeší se řízení výkonnosti podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ013
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-11-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky
 1. Jak se liší řízení výkonnosti podle jednotlivých oblastí řízení a podnikových útvarů?
 2. Jak probíhá naplánování řízení výkonnosti podniku a co je obsahem plánu?
 3. Jak jednotlivé útvary podniku koordinují své aktivity na posilování výkonnosti?
 4. Jak útvary a jednotliví manažeři identifikují omezení a rizika spojená s dosahování požadované výkonnosti podniku, jak jsou dokumentována a projednávána?
 5. Kdo a jak sleduje a vyhodnocuje legislativní omezení vzhledem k požadované výkonnosti?
 6. Kdo a jak identifikuje omezení aktuálně dostupných, např. personálních kapacit , vzhledem k výkonnosti? Kdo a kdy je řeší?
 7. Jak se nastavené principy řízení podnikové výkonnosti komunikují s pracovníky podniku, jak je zajištěna jejich kvalifikační příprava ?
 8. Jak se nastavují motivační programy pro pracovníky směrem k respektování systému řízení výkonnosti a k posilování výkonnosti samotné?
 9. Jak se definuje a vyhodnocuje výkonnost jednotlivců ?
 10. Jak se úroveň výkonnosti monitoruje , kdo je za monitoring zodpovědný, jak se výsledky v rámci podniku komunikují a řeší?
 11. Jak a kdy se dosahovaná úroveň výkonnosti vyhodnocuje , kdo a jak formuluje další řešení?
2. Doporučení, praktiky
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Řízení podnikové výkonnosti, (UQ004A ).