Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře ke strategickému řízení IT
Scénáře ke strategickému řízení IT
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG030
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
 • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení úloh strategického řízení IT a v rámci toho i řešení informační strategie podniku.
3. Přehled scénářů
 • Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT (S031 ),
 • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou (S036 ),
 • Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ),
 • Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT (S040 ).
4. Řešení scénářů v úlohách
 • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ),
 • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ),
 • IT Governance, Cloud Governance a Cloud Management (TG007 )