Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní
Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S038
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jak musí zadání a plán řešení nové informační strategie reflektovat uvedený problém, na co se musí její řešení primárně zaměřit?
  2. Jaký je aktuální stav a úroveň informatiky podniku a kde jsou její hlavní problémy?
  3. Do jaké míry jsou provázány metriky byznysu a metriky pro řízení IT, jaké tyto vazby přinášejí efekty a jaké identifikují problémy?
  4. Jak nově formulovat cíle a požadavky na informatiku, jak je v rámci celého podniku a zejména jeho vedení efektivně konsolidovat a jak jim racionálně přiřadit priority řešení?
  5. Jak nově definovat kompetence, zodpovědnosti a celou organizaci řízení informatiky a jak zajistit jeho vyšší systematičnost a efektivitu?
  6. Na jaké nové produkty a služby , zejména aplikace se nadále orientovat vzhledem k řešení daného problému a k aktuální nabídce na trhu?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ),
  • Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ).
3. Doporučení, praktiky
  • Výchozím bodem řešení problému by měla být kvalitní analýza stavu informatiky, která by jasně identifikovala klíčové problémy nejen ve službách a produktech, ale zejména v řízení informatiky.
  • Doporučením je využití systému otázek a jejich řešení ve formě SWOT analýzy řízení informatiky, viz dokument (D013A ).