Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : SWOT analýza řízení informatiky podniku
SWOT analýza řízení informatiky podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D013A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. SWOT analýza řízení informatiky podniku - účel dokumentu
 • Účelem je vyhodnotit silné a slabé stránky řízení informatiky podniku, jeho příležitosti a hrozby .
2. Obsah dokumentu
 • Dokument obsahuje formalizovanou specifikaci všech podstatných aktuálních charakteristik řízení informatiky podniku (silných a slabých stránek) i perspektivních (příležitostí, hrozeb) s cílem vytvořit základ pro další formulaci koncepce řízení podnikové informatiky.
3. Struktura dokumentu
 1. Externí vlivy:
  1. Zájmy vlastníků v oblasti podnikové informatiky,
  2. Řízení a organizace vzhledem k podnikové informatice,
  3. Zákazníci, odběratelé IT služeb,
  4. Dodavatelé IT produktů a služeb,
  5. Informační a komunikační infrastruktura v teritoriu,
 2. Interní vlivy:
  1. Strategické řízení IT,
  2. Řízení IT služeb,
  3. Řízení zdrojů podnikové informatiky,
  4. Řízení ekonomiky podnikové informatiky,
  5. Řízení rozvoje podnikové informatiky,
  6. Řízení provozu podnikové informatiky,
 3. Závěry ze SWOT analýzy pro další rozvoj informatiky .
4. Vznik dokumentu
 • Ve skupině úloh: Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ).
5. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu,
 • Tabulka: pro záznam výsledků SWOT analýzy