Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity
Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S034
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jaká je aktuální nabídka produktů a služeb na IT trhu vzhledem k potřebám podniku a zejména, jak lze odhadovat její další vývoj (např. na základě analýz analytických společností nebo VŠ)?
  2. Jaká je situace v oblasti vlastních personálních zdrojů a jejich kvalifikace vzhledem k požadavkům nových IT (- především aplikací, manažerských a analytických metod atd.), jaké nové požadavky lze očekávat a jak je zajistit?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ),
  • Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
  • Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ).
3. Doporučení, praktiky
  • Některé z významných trendů a jejich hodnocení z pohledu přínosů i problémů jsou zachyceny v oblasti Faktorů MBI.
  • Řešení otázek personálních zdrojů a obsahu jejich kvalifikace by mělo být primárně v kompetenci IT útvaru, personální útvar by měl v tomto kontextu zajišťovat organizační a ekonomické otázky.
  • V současné době, nejen soukromé instituce, ale i VŠ nabízejí řadu rekvalifikačních kursů, jejichž nabídku je dobré sledovat.