Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu
Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U028A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je v návaznosti na hodnocení IT trendů (U021A ) analyzovat aktuální nabídku IT trhu, tj. IT služeb a IT produktů, které jsou relevantní pro řešení plánovaného stavu podnikové informatiky.
2. Obsah úlohy

Úloha zahrnující analýzu produktů a služeb na IT trhu ukáže, o jaké produkty a externí služby lze opřít plánovaný stav IT podniku. Vyplyne z ní:

 1. které služby, v jaké kvalitě a v jakých cenových relacích jsou dostupné na IT trhu,
 2. kolik dodavatelů nabízí srovnatelné IT služby,
 3. které požadavky na novou funkcionalitu IS jsou řešitelné pomocí SaaS, resp. TASW a které bude třeba řešit pomocí IASW,
 4. který typový software (TASW) odpovídá svojí funkcionalitou nejlépe požadavkům podniku,
 5. zda pro provoz spravovaných aplikací je či není výhodné využít služby typu IaaS a PaaS,
 6. které z dostupných externích informačních zdrojů (např. dostupných externích databází, externích webových služeb apod.) bude účelné využívat.
3. Vstupy úlohy:
 • Marketingové analýzy (DQ381A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Informační strategie (D001A ), kapitola 4.1,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ), aktualizovaná.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je třeba analyzovat i produkty a služby nabízené v zahraničí (viz např. služby SaaS, PaaS a IaaS).
6. Doporučené praktiky
 • Je účelné využívat informace, které poskytují analytické portály, jako např. CVIS , IDC , Gartner a další,
 • Aktuální přehledy IT produktů poskytuje např. portál Systemonline
7. “Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu“ - klíčové aktivity
 • Určení základních segmentů IT trhu - vzhledem k prioritním podnikovým potřebám, které budou předmětem analýzy,
 • Specifikace informačních zdrojů pro analýzy - analytické portály, případně určení analytických služeb zajišťovaných formou outsourcingu specializovanými firmami nebo agenturami,
 • Analýza nabídky na IT trhu podle vybraných segmentů - nabídka IT služeb, jejich poskytovatelé a cenové relace, nabídka typového ASW - jejich poskytovatelé, architektura, funkcionalita, technologická platforma, reference, cenové relace, nabídka služeb v rámci cloud computingu a možnosti jejich využití