Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu
Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U028A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-10
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je v návaznosti na hodnocení IT trendů (U021A ) analyzovat aktuální nabídku IT trhu , tj. IT služeb a IT produktů, které jsou relevantní pro řešení plánovaného stavu podnikové informatiky.
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahrnující analýzu produktů a služeb na IT trhu ukáže, o jaké produkty a externí služby lze opřít plánovaný stav IT podniku.
 • Vyplyne z ní :
  • které služby, v jaké kvalitě a v jakých cenových relacích jsou dostupné na IT trhu,
  • kolik dodavatelů nabízí srovnatelné IT služby,
  • které požadavky na novou funkcionalitu IS jsou řešitelné pomocí SaaS, resp. TASW a které bude třeba řešit pomocí IASW,
  • který typový software (TASW) odpovídá svojí funkcionalitou nejlépe požadavkům podniku,
  • zda pro provoz spravovaných aplikací je či není výhodné využít služby typu IaaS a PaaS,
  • které z dostupných externích informačních zdrojů (např. dostupných externích databází, externích webových služeb apod.) bude účelné využívat.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je třeba analyzovat i produkty a služby nabízené v zahraničí (viz např. služby SaaS, PaaS a IaaS).
4. Doporučené praktiky
 • Je účelné využívat informace, které poskytují analytické portály, jako např. CVIS , IDC , Gartner a další,
 • Aktuální přehledy IT produktů poskytuje např. portál Systemonline
5. “Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu“ - klíčové aktivity
 • Určení základních segmentů IT trhu - vzhledem k prioritním podnikovým potřebám, které budou předmětem analýzy,
 • Specifikace informačních zdrojů pro analýzy - analytické portály, případně určení analytických služeb zajišťovaných formou outsourcingu specializovanými firmami nebo agenturami,
 • Analýza nabídky na IT trhu podle vybraných segmentů - nabídka IT služeb, jejich poskytovatelé a cenové relace, nabídka typového ASW - jejich poskytovatelé, architektura, funkcionalita, technologická platforma, reference, cenové relace, nabídka služeb v rámci cloud computingu a možnosti jejich využití