Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní
Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S039
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Je analyzována úroveň podnikové kultury vzhledem k potřebě definování a analýz podnikových procesů ?
  2. Jsou definovány a dokumentovány podnikové procesy ?
  3. Je definována klasifikace podnikových procesů na základní, podpůrné a řídící?
  4. Jsou k podnikovým procesům přiřazeny metriky, role, případně další součásti podnikového řízení?
  5. Pokud jsou procesy v podniku nastaveny, jak jsou v běžné praxi reálně využívány ?
2. Doporučení, praktiky

Problémy v byznys procesech mají převážně tento charakter, důsledky a příčiny:

  • Byznys procesy jsou málo flexibilní - zřejmě se používá příliš detailní definice byznys procesů,
  • Jednotlivé průběhy byznysů procesy mají příliš velkou variabilitu doby trvání a/nebo nákladů - zřejmě se používá příliš hrubá definice byznys procesů,
  • Průběhy byznys procesu nejsou dostatečně standardizovány – výsledky průběhů se příliš liší - zřejmě se používá příliš hrubá definice byznys procesů,
  • Zákaznická spokojenost s produkty a službami podniku je nízká - zralost byznys procesů je zřejmě příliš nízká