Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu
Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S035
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak zkvalitnit a zefektivnit celkovou úroveň řízení informatiky interně i vzhledem k externím partnerům?
 2. Má podnik přehled o reálné nabídce IT profesí na trhu práce a za jakých podmínek lze nové IT pracovníky získat?
 3. Jaká je úroveň informatiky a nabízených IT služeb konkurencí v porovnání s vlastními IT službami, kde je z pohledu úrovně konkurence největší ohrožení?
 4. Do jaké míry odpovídá stav a kvalita IT služeb požadavkům obchodních partnerů, kde lze očekávat výrazné změny, resp. vývoj, např. provázání obchodních procesů, sdílení obchodních dat apod.?
 5. Jak zvyšovat úroveň integrace celé podnikové informatiky v souvislosti s plánovanými i ukončovanými projekty a předcházet tak provozním problémům a výpadkům celých systémů (viz příklady z projektů veřejné správy)?
 6. Jak nastavit pravidla pro řízení změn v jednotlivých oblastech řízení a podnikových aktivitách, včetně IT?
 7. Za situace, že výnosy podniku a počty jeho zákazníků dlouhodobě klesají, je otázkou, jak efektivně snižovat náklady a zároveň spouštět inovační projekty v celé firmě i IT tak, aby management subjektu vyhověl požadavku akcionářů, kteří očekávají růst EBITDA ukazatele?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Formulace vize a cílů IT podniku (U031A ),
 • Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ),
 • Specifikace projektů a jejich priorit (U041A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Je účelné analyzovat především ty nové možnosti IT, které přinášejí podniku strategické efekty a zvyšují jeho konkurenceschopnost,
 • Pokud existují možnosti, jak posílit komunikační a kooperační možnosti podniku s obchodními partnery, pak je nejprve nutné udělat analýzu zájmu a potřeb externích partnerů a následně definovat projekty typu B2B, včetně specifikace příslušných standardů (XML,EDIFACT atd.)
 • Při ukončení většinou každého IT projektu je nutné aktualizovat jeho vazby na jiné projekty , resp. již provozované aplikace nebo části infrastruktury.