Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku
IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S032
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 • Informatika může být chápána v podniku jako čistě provozní zajištění běžných administrativních prací.
 • Podniková informatika je však stále silněji spojována s řešením takových otázek, jako např. do jaké míry přináší očekávané efekty, jak přispívá k posilování konkurenceschopnosti podniku, případně jaké mu přináší konkurenční výhody.
 • Současně s těmito otázkami je ale v řízení podnikové informatiky nutné řešit úlohy zaměřené na určování a výběr těch jejích součástí, které právě takové konkurenční výhody nebo konkurenceschopnost přinášejí . Je zřejmé, že hlavní roli v tomto kontextu budou hrát především aplikace podnikové informatiky, ale vždy s respektováním a uplatněním jejich nejlepších možných technologických řešení.

V této souvislosti je třeba řešit následující otázky:

 1. Nachází se podnik v takovém konkurenčním prostředí, kde je nezbytné hledat i podporu informatiky v posilování konkurenceschopnosti?
 2. Jak definovat oblasti podnikového řízení, ve kterých může informatika hrát roli faktoru zvyšování konkurenceschopnosti, jak podle toho formulovat zadání a plán informační strategie?
 3. Jak měnit IT strategii vzhledem k novým požadavkům byznysu, zejména v oblasti posilování konkurenceschopnosti?
 4. Jak definovat a podle jakých charakteristik hodnotit a vybírat aplikace, případně technologie aktuálně dostupné na trhu, které budou konkurenceschopnost podniku reálně podporovat?
 5. Jaký je aktuální stav informatiky podniku a jak definovat její nové cíle, které budou směřovat k posilování konkurenceschopnost podniku a hledání jeho konkurenčních výhod a jak určovat jejich priority?
 6. Jak řešit situace, kdy je třeba formulovat nové strategické cíle podniku, které mohou být dosaženy s podporou IT.
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ),
 • Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ).
3. Doporučení, praktiky
 • K nejvýznamnějším faktorům, které je třeba brát v úvahu, bude zřejmě patřit velikost podniku, situace na trhu, kde podnik působí (počet a struktura zákazníků, jejich potřeby a nároky), působnost podniku (v ČR, v zahraničí, nebo jde o pobočku zahraniční firmy), personální a technologické zdroje, kterými podnik disponuje atd.
 • Formulovat jednoznačná pravidla odlišující strategické části IT a aplikace od ostatních je v obecné rovině velmi obtížné. Na druhé straně je ale možné definovat alespoň podstatné atributy aplikací, které k takovému odlišení napomáhají, a které současně mohou být i základem pro formulaci byznys i IT strategie a určování jejich priorit.
 • Bez nároků na vyčerpávající přehled, lze hlavní atributy strategických oblastí a aplikací informatiky rozdělit takto:
  • Vazba na základní podnikové procesy,
  • Podpora konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod podniku – např. aplikace typu CRM, BI apod.
  • Podpora strategického řízení specifickými aplikacemi a nástroji pro tuto oblast řízení