Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou
Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S036
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Je průběžně řešena analýza legislativních změn a požadavků na úpravy funkcionality informačních systémů?
  2. Je zajištěna realizace úprav aplikací a případně i infrastruktury v souladu s legislativními změnami? Jsou v tomto smyslu kvalitně připraveny i smlouvy s dodavateli IT?
  3. Jsou analyzovány legislativní požadavky vzhledem k řízení informatiky a jsou průběžně promítány?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Analýza požadavků legislativy na IT (U024A )
3. Doporučení, praktiky
  • Je účelné sledovat už i připravované novely zákonů a nařízení a s nezbytným předstihem připravovat požadované úpravy.