Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu
Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S033
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 • Na konkurenci a konkurenceschopnost jsou různé pohledy a názory. V kontextu MBI se chápe souhrnně konkurenceschopností dosažení takových kvalitativních a cenových charakteristik produktů a služeb podniku, včetně informatických, které jsou srovnatelné s konkurencí.
 • Konkurenční výhodou jsou takové vlastnosti produktů a služeb, včetně informatických, které podniku přinášejí lepší pozici na trhu a větší obchodní příležitosti oproti konkurenci.

V souvislosti s daným scénářem je třeba řešit tyto otázky:

 1. Jaký je stav informatiky - disponuje podnik nabídkou IT služeb obchodním partnerům srovnatelných s konkurencí, a to v rozsahu, kvalitě, dostupnosti?
 2. Poskytuje podnik vysokou kvalitu komunikace s obchodními partnery zahrnující komunikaci on-line, uplatnění dohodnutých komunikačních standardů, trvalou dostupnost (24x7), požadovanou bezpečnost komunikace apod.?
 3. Má podnik jasnou představu o nabídce na IT trhu, využívá celou škálu obchodních informací (nabídek, katalogů produktů a služeb, obchodních dokumentů) bez ohledu na teritoriální hranice, nebo jazyk komunikace?
 4. Poskytuje podnik průběžně informace o probíhajících zakázkách zákazníkům podle jejich požadavků, např. stav rozpracovanosti zakázky, dodržení sortimentu, místo, kde se zakázka nachází v průběhu přepravy apod.?
 5. Je dostatečná funkcionalita aplikací pro podporu snižování reklamací, výpadků, podvodů a snižování finančních i zákaznických ztrát, které jsou s nimi spojeny, např. na bázi průběžného vyhodnocování úspěšnosti zakázek, závad, specifických požadavků zákazníků?
 6. Jsou v souvislosti s předchozími body jasně deklarovány požadavky na IT a jejich priority ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (U023A ),
 • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ),
 • Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Je nezbytné se primárně zaměřovat na kvalitnější a komplexnější informace a postupy pro rozhodování s respektováním různých pohledů na data (dimenzí), úrovní granularity informací apod., např. informace pro průběžné vyhodnocování situace na trhu, pro hodnocení disponibility vlastních výrobních, personálních a finančních zdrojů při vyhodnocování poptávek, resp. objednávek zákazníků apod.,
 • Podnik musí postupně disponovat kvalitnějšími informacemi o zákaznících a jejich aktuálních i perspektivních potřebách než má konkurence, vytváření předpokladů pro rychlejší a flexibilnjěší marketingové a promo akce cílené na jasně definované skupiny zákazníků,
 • Je účelné zajistit vyšší integraci poskytovaných produktů a služeb s využitím sdílených informačních zdrojů, resp. efektivního předávání informací (např. v bankách při poskytování různých bankovních produktů na jednom místě, obdobně v utilitách poskytováním dodávek a služeb u různých druhů energií apod.),
 • Je třeba zvyšovat nezávislost poskytovaných informatických a dalších služeb na místě žadatele (mohou být poskytovány odkudkoli) a různými typy komunikačních kanálů,
 • Je účelné podporovat vyšší rychlost a flexibilitu poskytovaných produktů a služeb vzhledem k objemovým, sortimentním a kvalitativním změnám požadavků a schopnost jednotlivé zakázky pružně a rychle upravovat a přeplánovat.