Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT
Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S040
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vacek, M. (KIT, VŠE)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Existuje mezi IT personálem podniku zaměstnanec, který novému opatření rozumí, případně se orientuje alespoň v legislativě a má zkušenosti s jiným regulatorním opatřením?
  2. Které požadavky společnost nyní splňuje a pro které je třeba vynaložit úsilí, aby splněny byly?
  3. Týká se společnosti regulatorní opatření v plném rozsahu, ne jen některé části?
  4. Je podnik vybaven potřebnými kapacitami a prostředky pro změny potřebné pro splnění požadavků opatření?
  5. Jaké společnosti na trhu mají zkušenosti se zavaděním tohoto, případně jiných regulatorních opatření a mohou podniku poskytnout konzultace?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Je třeba zjistit klíčové informace o opatření (jeho geografický rozsah, kdy vchází v platnost, jakých oblastí informatiky se dotýká a ve finále jaké jsou konkrétní požadavky),
  • Je třeba zjistit AS-IS stav připravenosti podniku na opatření a připravit plán(-y), rozpočet a sourcingovou strategii pro implementaci změn vedoucích ke splnění těch, které v současnosti podnik nesplňuje,
  • Často se jedná o změnu, která má nejen technologický dopad, ale i řadu dalších dopadů (např. sociologických na kulturu prostředí, ekonomických aj.), a proto je nutné důvody změn řádně komunikovat zaměstnancům.