Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře ke strategickému a finančnímu řízení OVM
Scénáře ke strategickému a finančnímu řízení OVM
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SGQ700XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
  • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení úloh v oblastech strategického a finančního řízení orgánů veřejné moci (OVM), zejména na úrovni samosprávy.
3. Přehled scénářů
  • Řeší se strategické řízení OVM (SQ701XGO ),
  • Řeší se nastavení a řízení výkonnosti OVM (SQ703XGO ),
  • Řeší se finanční řízení OVM (SQ711XGO ),
  • Řeší se řízení závazků OVM (SQ712XGO ),
  • Řeší se řízení pohledávek OVM (SQ713XGO ).
4. Řešení scénářů v úlohách
  • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
  • Řízení ekonomiky orgánu samosprávy (TGQ710XGO )