Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se finanční řízení OVM
Řeší se finanční řízení OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ711XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak efektivně a operativně probíhají účetní operace , v jakém rozsahu je definována účetní analytická evidence?
 2. Jaké poplatky se v rámci OVM určují a vybírají, jak se zajišťuje jejich evidence a kontrola?
 3. Jak OVM řeší správu a výběr daní v rámci své působnosti, jak kvalitní je evidence daňových subjektů a daňové výměry, jak probíhá kontrola výběru daní a jak je účinná?
 4. S jakým objemem finančních prostředků může OVM na základě výběru poplatků daní počítat?
 5. Kdo a v jakých termínech vykonává hodnocení finančních výsledků OVM?
 6. Jak se zajišťuje vypisování a příprava grantů pro subjekty v rámci působnosti OVM?
 7. S jakým objemem finančních prostředků lze v souvislosti s granty počítat?
 8. Jak se zajišťuje kontrola plnění a vyhodnocování grantů?
 9. Jak se realizuje příprava a schvalování žádostí o dotace ?
 10. Jak se přidělené dotace evidují, vyhodnocují a jak se kontroluje kontrola jejich čerpání?
 11. Jak operativně a s jakými problémy jsou upravovány finanční aplikace vzhledem ke změnám státní legislativy ?
 12. Které finanční reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 13. Které metriky budou pro finanční analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 14. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro finanční analýzy a plánování relevantní?
 15. Musí finanční úlohy respektovat práci ve více měnách ?
 16. Jaké bankovní domy OVM využívá a s jakými výsledky, případně problémy?
 17. Jak probíhá finanční plánování , podle útvarů OVM?
 18. Jaké operace musí být definovány v souvislosti s jednotlivými rozpočtovými položkami ?
 19. Jak se zajišťuje příprava rozpočtu OVM, s jakými případnými problémy, jak probíhá schvalování rozpočtu?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence a správa objektů pro řízení ekonomiky OVM (UQ711AXGO ),
 • Evidence a správa poplatků (UQ711BXGO ),
 • Účetnictví OVM – účetní operace (UQ712AXGO ),
 • Zpracování daní (UQ712BXGO ),
 • Řízení poskytovaných grantů (UQ712CXGO ),
 • Řízení dotací (UQ712DXGO ),
 • Finanční reporting (UQ713AXGO ),
 • Finanční analýzy (UQ714AXGO ),
 • Finanční plánování a tvorba rozpočtu (UQ715AXGO ).