Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční reporting
Finanční reporting
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ713AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finanční reporting“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní finanční výkaznictví pro potřeby nadřízených orgánů pak pro vlastní řízení OVM.
2. Výstupy, reporty
 • Přehled účetních případů,
 • Zpracování přehledů obratů účtů,
 • Zpracování obratové soupisky,
 • Přehledy DPH,
 • Přehledy majetku,
 • Zpracování standardních finančních výkazů (DQ706AXGO),
 • Zpracování individuálních reportů podle potřeb OVM, a to podle jednotlivých oblastí řízení ekonomiky.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a formální úrovně účetních výkazů,
  • konsolidace účetních výkazů za různé organizační jednotky,
  • zpracování a poskytování výkazů a reportů pro pracovníky finančních oddělení ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy účetních výkazů.