Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Finanční výkazy OVM (Výkazy účetnictví)
Finanční výkazy OVM (Výkazy účetnictví)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ706AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-21
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Finanční výkazy OVM“ - účel dokumentů
  • Účelem je podávat celkový přehled o aktuální finanční situaci OVM a podklady pro jeho ekonomické řízení.
2. Obsah dokumentů
  1. Obsahují celkový přehled o zdrojích, závazcích i pohledávkách OVM, problémy ve finanční situaci OVM.
3. Vznik dokumentů
  • Úlohy :
    • Účetnictví OVM – účetní operace (UQ712AXGO ),
    • Finanční reporting (UQ713AXGO ).