Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Účetnictví OVM – účetní operace
Účetnictví OVM – účetní operace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ712AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Účetnictví OVM – účetní operace“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní zpracování účetních operací v souladu s legislativou,
 • Vytvářet kvalitní podklady pro finanční výkazy a pro finanční rozhodování.
2. Klíčové aktivity
 • Finanční účetnictví, včetně metodiky (HČ a PO),
 • Fakturace,
 • Nákladové účetnictví,
 • Pokladna, realizace pokladních operací.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • požadovaného objemu účetních transakcí, včetně špičkových zatížení,
  • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou,
  • nízké pracnosti a nákladů na účetní transakce,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti účetních transakcí,
  • efektivní integrace účetních transakcí s obchodními operacemi a zpracováním obchodních dokumentů.
4. Poznámky, reference
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1