Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční plánování a tvorba rozpočtu
Finanční plánování a tvorba rozpočtu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ715AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Finanční plánování a tvorba rozpočtu
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování finančních plánů a rozpočtů,
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Funkcionalita finančního plánování

2.1. Plánování finančních ukazatelů
 • Ukazatelé finančního plánování:
 • Dimenze finančního plánování:
  • Finanční ústavy (DIQ104 ),
  • Druhy daní, Druhy poplatků,
  • Poskytovatelé dotace.
3. Zdroje dat
 • Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty (DQ701AXGO),
 • Požadavky na plány a rozpočty,
 • Původní rozpočet OVM (DQ707AXGO),
 • Finanční výkazy OVM (DQ706AXGO),
 • KPI / KGI OVM (DQ705AXGO),
 • Analytické finanční databáze.
4. Klíčové aktivity
 • Evidence a vyhodnocení pokladů pro tvorbu rozpočtu (z nadřízených orgánů, od jednotlivých útvarů,
 • Řízení a plánování finančních zdrojů,
 • Řízení a plánování finančních investic,
 • Návrh a schvalování finančních plánů,
 • Finální tvorba plánů a rozpočtů a jejich schvalování.