Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční plánování a tvorba rozpočtu
Finanční plánování a tvorba rozpočtu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ715AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finanční plánování a tvorba rozpočtu“ – cíl, účel
  • Připravovat podklady a zpracovávat jednotlivé finanční plány,
  • Připravovat a předkládat ke schválení rozpočet OVM dle příslušné legislativy.
2. Klíčové aktivity
  • Evidence a vyhodnocení pokladů pro tvorbu rozpočtu (z nadřízených orgánů, od jednotlivých útvarů,
  • Řízení a plánování finančních zdrojů,
  • Řízení a plánování finančních investic,
  • Návrh a schvalování finančních plánů,
  • Finální tvorba plánů a rozpočtů a jejich schvalování.
3. Poznámky, reference
  • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1