Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem nákladů OVM
Objem nákladů OVM
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7210XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Objem nákladů OVM - představuje celkové náklady OVM , tedy finančně vyjádřená spotřeba prostředků a činností spojených s funkcemi OVM v daném období.
 • Náklady OVM se člení podle standardních kritérií , a to:
  • podle druhů nákladů,
  • podle účelu – účelové třídění nákladů – podle útvarů, dimenze (DIQ003 ),
  • podle činností – dimenze (DIQ010 ).
2. Související metriky
 • Peněžní výdaje – úbytek peněžních fondů, tj. stavů na bankovních účtech, peněz v hotovosti.
 • Objem nákladů příštích období,
 • Objem režijních nákladů – nelze je přiřadit přímo útvaru, ale určit podle zvoleného přepočítacího mechanismu.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ),
 • Finanční výkazy (DQ051A ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference:
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, Teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1