Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Finanční rozpočty
Finanční rozpočty
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ053A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Finanční rozpočty“ - účel dokumentu
 • Účelem je zkvalitnit řídící procesy, především v oblasti plánování a rozhodování, a to na základě zobrazení informací o budoucím vývoji podnikových aktivit a jejich dopadů na finanční situaci podniku.
2. Obsah dokumentu

Obsah dokumentů podnikových rozpočtů odpovídá jejich dílčím typům v úloze „Finanční plánování a rozpočty“ (UQ055A ), a to:

 1. Hlavní podnikový rozpočet,
 2. Rozpočet peněžních toků:
  1. Rozpočet prodeje,
  2. Rozpočet nákupu,
  3. Rozpočet jednicových, mzdových a dalších osobních nákladů,
  4. Rozpočet variabilních a fixních nákladů,
 3. Rozpočtová rozvaha,
 4. Rozpočtová výsledovka:
  1. Rozpočet výnosů,
  2. Rozpočet jednicových nákladů – vychází zejména z plánu výroby (informace o nákladové náročnosti výkonů),
  3. Rozpočet přímých výrobkových nákladů – čerpá z rozpočtu strategicky orientovaných a servisních činností,
  4. Rozpočet režijních nákladů – přínosné zejména při odděleném rozpočtování fixní a variabilní složky režijních nákladů.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ).
4. Reference, poznámky
 • Zdroj : Živělová, I.: Finanční analýza a plánování[online], 2015.