Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výdaje, výdajové doklady
Výdaje, výdajové doklady
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ061
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výdaje, výdajové doklady - obsahové vymezení
  • Představují obvykle degenerovanou dimenzi, tj. bez dimenzionální tabulky. Využívá se pouze číslo výdajového dokladu v rámci tabulek faktů.
2. Prvky dimenze
  • Dimenze nemá hierarchii.
3. Datové zdroje dimenze
4. Obsah balíčku ke stažení
  • Má obvykle charakter degenerované dimenze, data příkladu nejsou ke stažení.