Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Vnitropodnikové zakázky
Vnitropodnikové zakázky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ009
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Vnitropodnikové zakázky - obsahové vymezení
 • Pro vnitropodnikové zakázky je charakteristické, že jejím odběratelem zakázky je podnikový útvar .
 • Tomu pak odpovídá způsob řízení, vyúčtování i fakturace zakázky .
 • Dimenze vnitropodnikových zakázek slouží k analýzám jejich finanční náročnosti, pracnosti i vyhodnocení ekonomické efektivnosti.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze rozlišuje skupiny vnitropodnikových zakázek a jednotlivé vnitropodnikové zakázky .
3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané skupiny vnitropodnikových zakázek.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina vnitropodnikových zakázek :
  • Identifikátor skupiny vnitropodnikových zakázek,
  • Název skupiny vnitropodnikových zakázek,
  • Obsahové vymezení skupiny vnitropodnikových zakázek.
 • Úroveň 2: Útvary:
  • Identifikátor vnitropodnikové zakázky,
  • Identifikátor skupiny vnitropodnikových zakázek,
  • Plný název vnitropodnikové zakázky,
  • Obsahová náplň vnitropodnikové zakázky,
  • Význam vnitropodnikové zakázky pro řízení a fungování podniku