Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty
Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ001A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty - účel dokumentu

Účelem je určit hlavní směry rozvoje celého podniku a jeho jednotlivých oblastí - prodeje, marketingu, výroby atd.

2. Obsah dokumentu

Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty představují souhrnně hlavní vstupy pro řešení informační strategie podniku. Z tohoto pohledu jsou zde nejdůležitější formulované podnikové cíle, podniková architektura a případně jejich vazby na potenciál informatiky. Vedle podnikové strategie lze do těchto dokumentů zahrnout i strategie jednotlivých oblastí podniku, které na podnikovou strategii navazují např. obchodní strategii, výrobní strategii, marketingovou strategii, koncepci rozvoje řízení podniku apod.