Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty
Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ001A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty - účel dokumentu
 • Účelem je určit hlavní směry rozvoje celého podniku a jeho jednotlivých oblastí - prodeje, marketingu, výroby atd.
2. Obsah dokumentu
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty představují souhrnně hlavní vstupy pro řešení dalších speciálních strategických dokumentů, např. i informační strategie podniku.
 • Z tohoto pohledu jsou zde nejdůležitější formulované podnikové cíle, podniková architektura a případně jejich vazby na potenciál informatiky.
 • Shrnutí hlavních výsledků strategické analýzy, tj.:
  • analýzy okolí podniku,
  • analýzy makrookolí podniku,
  • analýzy mikrookolí,
  • analýzy vnitřních zdrojů podniku,
 • Přehled výsledků analýzy a plánovaných hodnot klíčových ukazatelů podniku dle vybraných dimenzí zahrnující zejména:
  • Finanční ukazatele podnikové strategie,
  • Obchodní ukazatele,
  • Personální ukazatele,
  • Majetkové a investiční ukazatele.
 • Vedle podnikové strategie lze do těchto dokumentů zahrnout i strategie jednotlivých oblastí podniku , které na podnikovou strategii navazují např. obchodní strategii, výrobní strategii, marketingovou strategii, koncepci rozvoje řízení podniku apod.
 • Podniková strategie obsahuje i specifikaci hlavních podnikových ukazatelů , resp. metrik a jejich cílových hodnot podle podstatných dimenzí, jako např. zákazníci, dodavatelé, zboží, regiony atd.
3. Vznik dokumentu
 • Úlohy:
  • Strategické analýzy (UQ001A ),
  • Formulace podnikové strategie (UQ002A ).