Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Veřejná správa
Veřejná správa
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Veřejná správa - obsahové vymezení
 • Dimenze zahrnuje orgány veřejné správy v základním rozlišení na orgány státní správy a samosprávy.
 • Využívá se zejména při analýzách objemu a četnosti zpracovávaných výkazů pro tyto orgány, softwarových licencí pro zpracování dat a komunikaci s orgány veřejné správy atd. Pokud neexistuje již taková dimenzionální tabulka, pak je obvykle vytvořena manuálně jako specifický vstup.
2. Prvky dimenze
 • Dimenze zahrnuje přehled orgánů veřejné správy, s nimiž daný podnik vchází do kontaktu .
 • Kategorie na první úrovni zahrnují:
  • Orgány státní správy,
  • Orgány samosprávy,
  • Ostatní orgány, instituce a podniky spadající do veřejného sektoru.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané orgány veřejné správy.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie orgánů veřejné správy :
  • Identifikátor kategorie orgánů veřejné správy,
  • Plný název kategorie orgánů veřejné správy.
 • Úroveň 2: Orgány veřejné správy :
  • Identifikátor orgánu veřejné správy,
  • Identifikátor kategorie orgánů veřejné správy,
  • Plný název orgánu veřejné správy,
  • Obsahové zaměření orgánu veřejné správy.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).