Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výdaje běžné (neinvestiční)
Výdaje běžné (neinvestiční)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7206XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Výdaje běžné (neinvestiční) – rozpočtová položka OVM - celkový objem výdajů na mzdy, materiál, energie.
2. Související metriky
 • Mzdy a platy,
 • Povinné pojistné za zaměstnance,
 • Materiálové výdaje,
 • Výdaje za energie,
 • Nájemné,
 • Sociální dávky,
 • Výdaje na municipiální podniky,
 • Sankce za porušení rozpočtové kázně,
 • Placené pokuty,
 • Placené úroky,
 • Dotace vlastním organizačním složkám a jiným subjektům,
 • Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím,
 • Výdaje na sdružování neinvestičních finančních prostředků,
 • Příspěvky do rozpočtu DSO (Dobrovolného svazku obcí),
 • Poskytnuté dary apod.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Rozpočet OVM.
4. Adekvátní dimenze