Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS
Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ005
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-05
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy plánovacích úloh:
 1. Jak zvýšit úspěšnost a výkonnost byznysu díky vysoké kvalitě plánovacích úloh?
 2. Jak zajistit vysokou komplexnost a kvalitu plánovacích operací v řízení podniku,
 3. Jak nastavit různé možnosti alokace hodnot, podporu top-down a bottom-up plánování atd.?
 4. Jak zajistit pro přípravu plánů adekvátní a kvalitní datové zdroje ?
 5. Jak realizovat plánovací operace v různém časovém horizontu ?
 6. Jak dosáhnout požadovanou granularitu dat v rámci plánovacích operací?
 7. Jak zajistit potřebnou dostupnost plánovacích operací v místě a čase?
 8. Jak umožnit i v rámci plánovacích operací realizovat sofistikované predikce plánovaných hodnot?
 9. Jak zajistit efektivní kooperace a průběh schvalování připravovaných plánů, např. na bázi řízení pracovních toků (workflow)?
 10. Jak připravovat plány ve variantách s jejich adekvátním ohodnocením, jak umožnit verzování plánů?
 11. Jak správně vyhodnotit potřebu specializovaných plánovacích nástrojů (TM1 apod.) oproti základním řešením na bázi standardních produktů BI nebo SSBI?
 12. Jak průběžně analyzovat odchylky od vytvořeného plánu?
 13. Jak zajistit vysokou presentační úroveň výsledků plánů s využitím kvalitní vizualizace dat?
 14. Jak realizovat automatizovanou konsolidaci plánů bez ohledu na složitost organizační struktury?
 15. Jak zajistit propojení různých typů plánů (rozvaha, výsledovka, cash-flow,…)?
 16. Jak v oblasti finančního plánování zajistit měnové konverze při plánování i s analýzou dopadů kurzovních rozdílů, transformace plánovaných hodnot do nákladů a výnosů, jak zajistit konsolidace s vyloučením vnitropodnikových transakcí?
 17. Jak vytvářet přehledy zobrazující skutečnost i plán a historie plánovaných hodnot?
 18. Jak nabídnout možnosti individuálních plánů pro jednotlivé manažery a specialisty podniku?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ).
3. Faktory ovlivňující řešení otázek a problémů:
 • Business Analytics (BA) (FG400 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ).