Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Finanční objem poskytovaných grantů
Finanční objem poskytovaných grantů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7213XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Finanční objem poskytovaných grantů příspěvkovým organizacím, resp. jiným právnickým osobám .
2. Související metriky
  • Podíl poskytovaných grantů na celkovém objemu prostředků pro příspěvkové organizace.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence grantů.
4. Adekvátní dimenze
  • Časová dimenze (DI001 ),
  • Kategorie grantů,
  • Veřejná správa (DIQ103 ) - poskytovatelé grantů,
  • Právnické subjekty,
  • Regiony (DI004 ),
  • Příspěvkové organizace.