Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výdaje kapitálové (investiční)
Výdaje kapitálové (investiční)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7207XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Výdaje kapitálové (investiční) – rozpočtová položka OVM - celkový objem výdajů na majetek a na příspěvky externím organizacím.
2. Související metriky
  • Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
  • Nákup cenných papírů,
  • Kapitálové investiční dotace organizačním složkám,
  • Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Rozpočet OVM.
4. Adekvátní dimenze
  • Časová dimenze (DI001 ),
  • Podnikové (OVM) útvary (DIQ003 ), // Majetek (DIQ452 ),
  • Příspěvkové organizace