Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Majetek
Majetek
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ452
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Majetek - obsahové vymezení
  • Dimenze obsahuje přehled majetku podniku podle jednotlivých druhů. V kombinaci s dimenzí stavu majetku slouží pro sledování využití majetku, plánování oprav apod.
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura dimenze je následující: skupina majetku (podle druhu, resp. klasifikačních tříd, např. budovy, pozemky, vnitřní vybavení, strojní zařízení, apod.) - majetek (majetkové položky).
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
  • Pasporty majetku (DQ311A),
  • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A).
4. Poznámka
  • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).