Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Pasporty majetku
Pasporty majetku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ311A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Pasporty majetku“ - účel dokumentu
 • Pasporty majetku zahrnují ve standardizované formě především specifikace technických parametrů jednotlivých druhů majetku,
 • Účelem je zajistit informace o majetku a jeho technických charakteristikách jako vstupy pro aktualizace databází majetku.
2. Obsah dokumentu
 1. Dokumentace pasportů musí zajistit specifikace požadavků na obsluhu stroje, technické kontroly a prohlídky, záznamy o opravách,
 2. Jednotlivé typy pasportů zahrnují technickou evidenci:
  1. strojů a zařízení,
  2. vozidel,
  3. budov a staveb,
  4. pozemků.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování majetku - transakce (UQ302A ).