Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků
Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ312A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků“ - účel dokumentu
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků obsahují organizační, ekonomické a technické charakteristiky jednotlivých druhů majetku a jsou vstupem pro databáze majetku,
 • Účelem je zajistit dokumentaci strojů, zařízení, budov, pozemků a jejich technických charakteristik jako vstupy pro aktualizace databází majetku.
2. Obsah dokumentu
 1. Objekty majetek v rozlišení stroje, zařízení, budovy, pozemky atd.:
  1. Id. objektu, Název, podnikové označení objektu,
  2. Zodpovědnost za majetek - Podnikový útvar, Id., Jméno pracovníka, Pozice, Kontakt,
  3. Umístění majetku,
 2. Technická specifikace objektu:
  1. Systém technických parametrů a jejich hodnot deklarujících objekt majetku,
 3. Stav objektu:
  1. Úroveň využití objektu, Stav opotřebení, Potřeba oprav a rozvoje,
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování majetku - transakce (UQ302A ).