Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Finanční ústavy
Finanční ústavy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Finanční ústavy - obsahové vymezení
 • Dimenze finančních ústavů zahrnuje banky a pojišťovny , případně specifické společnosti působící na finančních trzích a slouží pro analýzy objemu předávaných dat, objemu finančních prostředků, např. úvěrů využívaných v informatice (např. při financování projektů), pro analýzy chyb v komunikaci s finančními ústavy apod.
 • I v tomto případě je zdrojem již případná dimenzionální tabulka, nebo manuálně vytvořený specifický vstup.
2. Prvky dimenze
 • Dimenze zahrnuje přehled finančních ústavů , s nimiž daný podnik vchází do kontaktu.
 • Kategorie na první úrovni zahrnují:
  • Banky,
  • Pojišťovny,
  • Ostatní finanční ústavy a instituce.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané finanční ústavy.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie finančních ústavů :
  • Identifikátor kategorie finančních ústavů,
  • Plný název kategorie finančních ústavů.
 • Úroveň 2: Finanční ústavy :
  • Identifikátor finančního ústavu,
  • Identifikátor kategorie finančních ústavů,
  • Plný název finančního ústavu,
  • Obsahové zaměření finančního ústavu.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).