Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Finanční ústavy
Finanční ústavy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Finanční ústavy - obsahové vymezení

Dimenze finančních ústavů zahrnuje banky a pojišťovny, případně specifické společnosti působící na finančních trzích a slouží pro analýzy objemu předávaných dat, objemu finančních prostředků, např. úvěrů využívaných v informatice (např. při financování projektů), pro analýzy chyb v komunikaci s finančními ústavy apod. I v tomto případě je zdrojem již případná dimenzionální tabulka, nebo manuálně vytvořený specifický vstup.

2. Prvky dimenze

Dimenze zahrnuje přehled finančních ústavů, s nimiž daný podnik vchází do kontaktu. Kategorie na první úrovni zahrnují:

 1. Banky,
 2. Pojišťovny,
 3. Ostatní finanční ústavy a instituce.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané finanční ústavy.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie finančních ústavů:

 • Identifikátor kategorie finančních ústavů,
 • Plný název kategorie finančních ústavů.

Úroveň 2: Finanční ústavy:

 • Identifikátor finančního ústavu,
 • Identifikátor kategorie finančních ústavů,
 • Plný název finančního ústavu,
 • Obsahové zaměření finančního ústavu.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze