Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : KPI / KGI OVM
KPI / KGI OVM
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ705AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-20
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. KPI / KGI OVM - účel dokumentu
  • Účelem je definovat soustavu klíčových indikátorů výkonnosti OVM , tj. hlavních ukazatelů nejvýznamnějších pro řízení OVM.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument obsahuje vymezení KPI (Key Performance Indicator) a jejich přiřazení k doménám, resp. procesům řízení OVM. KPI a jejich hodnocení jsou hlavní náplní dashboardů podle jednotlivých domén řízení nebo manažerských rolí.
  • V MBI se KPI odvozují z celého systému metrik definovaných jako daný ukazatel ve vazbě na všechny relevantní analytické dimenze (jejich vztah je upravován podle konkrétních podmínek).
  • Přehled a současně "rozcestník" do celého systému metrik MBI je na stránce "Metriky - úvod a souhrnný přehled" (IG0 ).