Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Přijaté dotace
Přijaté dotace
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7204XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Přijaté dotace – rozpočtová položka OVM - celkový objem příjmů z běžných a kapitálových dotací.
2. Související metriky
  • Běžné neinvestiční dotace (neúčelové, účelové),
  • Kapitálové dotace – investiční transfery (neúčelové, účelové).
3. Zdroje dat pro metriku
  • Rozpočet OVM.
4. Adekvátní dimenze
  • Časová dimenze (DI001 ),
  • Podnikové (OVM) útvary (DIQ003 ),
  • Veřejná správa (DIQ103 ),
  • Poskytovatel dotace.