Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty
Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ701AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-20
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty - účel dokumentu
 • Účelem je určit hlavní směry rozvoje OVM a jeho jednotlivých oblastí řízení - sociálního rozvoje, územního rozvoje, personálního rozvoje, investičních aktivit atd.
 • Účelem je rovněž definovat spektrum služeb poskytovaných občanům a podnikatelským subjektům.
2. Obsah dokumentu
 • Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty představují souhrnně hlavní vstupy pro řešení dalších speciálních strategických dokumentů.
 • Z tohoto pohledu jsou zde nejdůležitější formulované cíle OVM a základní koncepční rozvojové záměry,
 • Shrnutí hlavních výsledků strategické analýzy, tj.:
  • analýzy okolí OVM,
  • analýzy vnitřních zdrojů OVM,
 • Přehled výsledků analýzy a plánovaných hodnot klíčových ukazatelů OVM dle vybraných dimenzí zahrnující zejména:
  • Finanční ukazatele strategie OVM,
  • Personální ukazatele,
  • Majetkové a investiční ukazatele.
 • Strategie OVM obsahuje i specifikaci hlavních ukazatelů , resp. metrik a jejich cílových hodnot podle podstatných dimenzí, které jsou podstatné i pro hodnocení výkonnosti OVM atd.
3. Vznik dokumentu
 • Úlohy: