Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Formulace strategie OVM
Formulace strategie OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ702AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Formulace strategie OVM“ – cíl, účel
 • Specifikovat hlavní strategické úkoly OVM a přiřadit jim i klíčové metriky a jejich cílové hodnoty,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Vymezení plánovacího prostoru pro formulaci strategie OVM

2.1. Finanční ukazatelé strategie OVM:
 • Ukazatelé pro finanční část strategie OVM:
 • Dimenze pro finanční část strategie:
  • Finanční ústavy (DIQ104 ), Dotace, Granty.
2.2. Personální ukazatele ve strategii OVM:
 • Ukazatelé pro personální část strategie:
  • Počet pracovníků (IQ7801XGO), Pracovní fond v člověkodnech (IQ7802XGO),
  • Objem kursů a kvalifikačních programů (IQ7804XGO),
 • Dimenze pro personální část strategie:
2.3. Majetkové a investiční ukazatelé ve strategii OVM:
 • Ukazatelé pro majetkovou a investiční část strategie:
 • Dimenze pro majetkovou a investiční část strategie:
3. Zdroje dat:
 • Stávající strategie OVM a dílčí strategické dokumenty (DQ701AXGO),
 • Organizační a řídící dokumenty (DQ702AXGO),
 • Procesní dokumentace (DQ703AXGO),
 • Katalog cílů OVM (DQ704AXGO),
 • KPI OVM (DQ705AXGO),
 • Finanční výkazy OVM (DQ706AXGO),
 • Legislativa,
 • SWOT analýza (D012A ),
 • Personální evidence OVM,
 • Evidence majetku OVM,
 • Externí zdroje, sociální sítě, atd.
4. Podmínky úspěšnosti řešení strategie OVM:
 • Aktivní účast vlastníků a vedení OVM na formulaci strategie,
 • Racionální uplatnění metod strategického řízení - eGovernment Performance Management, eGPM, Balanced Scorecard, BSC (M002 ) a další,
 • Kvalifikované využití všech relevantních informačních zdrojů pro formulaci strategie a nástrojů pro jejich zpracování.