Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Formulace strategie OVM
Formulace strategie OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ702AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Formulace strategie OVM“ – cíl, účel
  • Specifikovat hlavní strategické úkoly OVM a přiřadit jim i klíčové metriky a jejich cílové hodnoty,
  • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Klíčové aktivity
  • Zpracování podkladů ke strategii za jednotlivé oblasti řízení,
  • Konsolidace podkladů do výsledné strategie OVM,
  • Projednání a odsouhlasení strategie ve vedení OVM.