Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Opravy
Opravy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ455
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Opravy - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled všech akcí údržby a oprav v podniku, členěný podle druhů údržby a oprav.
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura je následující:
    • skupina oprav a akcí údržby (podle druhů, které jsou specifické pro jednotlivé typy podniků),
    • akce údržby a opravy .
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
  • Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
  • Požadavky na investice a údržbu (DQ314A),
  • Plány oprav a údržby (DQ322A).