Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace investic a údržby
Dokumentace investic a údržby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ313A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumentace investic a údržby“ - účel dokumentu
 • Dokumentace investic a údržby obsahují všechny podstatné organizační, ekonomické a technické charakteristiky připravovaných, probíhajících a realizovaných investic a akcí údržby. Jsou vstupem pro databáze majetku, resp. další specializované databáze,
 • Účelem je zajistit dokumentaci investic a požadované a realizované údržby jako vstupy pro aktualizace databází majetku.
2. Obsah dokumentu

2.1. Investice
 1. Charakteristiky investice:
  1. Id. investice, Název, resp. předmět investiční akce,
  2. Určení investice (podnikový útvar),
  3. Předkladatel – Id., Jméno pracovníka, Pozice, Kontakt,
  4. Schválil - Id., Jméno pracovníka, Pozice, Kontakt,
  5. Technické charakteristiky investice, Stav realizace,
 2. Efekty:
  1. Ekonomické a mimoekonomické efekty investice – plánované, skutečné,
2.2. Údržba
 1. Akce údržby:
  1. Id. akce údržby, Název, resp. předmět údržby,
  2. Typ: Oprava / Preventivní údržba,
  3. Technické charaktery údržby,
  4. Zajištění údržby: Interní útvar / Externí dodavatel,
  5. Pracnost akce údržby v člověhohodinách, Náklady na akci údržby.