Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby
Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ303A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby“ - účel evidence
  • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby obsahuje informace o plánované, probíhající nebo realizované údržbě a opravách podniku, a to jak informace ekonomického, tak i technického a organizačního charakteru,
  • Účelem je Vytvořit a udržovat všechny informace o vlastní i externě zajišťované údržbě v podniku pro analytické účely a přípravu dalších i opatření v zajištění údržby.
2. Obsah evidence
  1. Evidence vlastní / dodavatelské údržby,
  2. Evidence dokumentace o údržbě,
  3. Protokol o převzetí, soupis odvedených prací, hlášenka poruch, osobní výkaz prací - denní,
  4. Dokumentace inspekční prohlídky a inspekční opravy,
  5. Sledování z časových údajů prostoje strojů a zařízení,
  6. Statistické hodnocení druhů poruch.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).