Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic
Plánování rozvoje majetku a investic
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ305A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Klouček,O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování rozvoje majetku a investic “ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování investičních plánů a plánů údržby a oprav podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Funkcionalita plánování rozvoje majetku a investic
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Plánování rozvoje majetku a investic dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování rozvoje majetku a investic :
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ), Úroveň využití majetku (IQ5063 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ),
 • Dimenze pro plánování rozvoje majetku a investic:
3. Zdroje dat:
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Investiční záměry (DQ310A),
 • Analýzy majetku (DQ331A).
4. IT pro plánování rozvoje majetku a investic:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace (asset management) .
5. Podmínky úspěšnosti plánování rozvoje majetku a investic:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací rozvoje majetku v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality investičních plánů a plánů údržby a oprav,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu investičních plánů a plánů údržby a oprav,
  • kvalitních plánovacích operací pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ).
6. Poznámky, reference: