Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Odpisové třídy majetku
Odpisové třídy majetku
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ453
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Odpisové třídy majetku - obsahové vymezení
 • Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin se řídí § 30 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Poplatník toto zatřídění provede v prvním roce odpisování. Odpisových skupin je šest.
2. Prvky dimenze
 • Základní struktura dimenze obsahuje tyto prvky ( číslo odpisové skupiny a doba odepisování ):
  • 1 (3 roky),
  • 2 (5 let),
  • 3 (10 let),
  • 4 (20 let),
  • 5 (30 let),
  • 6 (50 let).
3. Datové zdroje dimenze
 • Odpisy majetku (DQ316A),
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A).