Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Odpisy majetku
Odpisy majetku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ316A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Odpisy majetku“ - účel dokumentu
  • Evidence odpisů majetku je databáze nebo její část obsahující informace o odpisech majetku podniku podle jednotlivých druhů majetku. Obvykle je součástí, resp. na rozhraní k finančnímu řízení odniku.
  • Účelem je zajistit dokumentaci odpisů majetku jako vstupy pro aktualizace databází majetku a finanční databáze.
2. Obsah dokumentu
  1. Id. objektu majetku, Název, podnikové označení majetku,
  2. Odpisové schéma, Objem odpisů za daný čas,
  3. Aktuální celkový objem odpisů, Plánovaný objem odpisů.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování majetku - transakce (UQ302A ), Účetní transakce (UQ052A ).