Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podniková aktiva
Podniková aktiva
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ007
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podniková aktiva - obsahové vymezení

Dimenze zahrnuje základní strukturu aktiv, které podnik vlastní. Představuje soubor hospodářských prostředků (majetku) zachycených v rozvaze podle jejich skladby.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je standardní:

 • Oběžná (krátkodobá) aktiva,
  • peněžní prostředky, zásoby, pohledávky za odběrateli,
 • Stálá (investiční, neoběžná) aktiva,
  • pozemky, budovy, stroje, nakoupené dlouhodobé cenné papíry,
 • Nehmotná aktiva,
  • goodwill, patenty, licence.
3. Datové zdroje dimenze
 • Rozvaha (DQ051B ),
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Analýzy majetku (DQ331A).
4. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze