Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy majetku
Výkazy majetku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ317A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkazy majetku“ - účel dokumentu
 • Výkazy majetku tvoří celou skupinu přehledů a reportů, která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby ,
 • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o majetku, jeho odpisech, stáří, technických charakteristikách pro analytické, plánovací i kontrolní účely.
2. Obsah dokumentu
 1. Základní přehledy a výkazy majetku,
 2. Přehled budov a staveb,
 3. Pohyb majetku,
 4. Přehled majetku dle nákladových středisek,
 5. Přehled majetku dle odpisových tříd,
 6. Přehled majetku dle zodpovědných pracovníků,
 7. Majetek dle inventárních čísel,
 8. Rekapitulace dle majetkových skupin,
 9. Přehled nedokončených investic,
 10. Zobrazení všech změn a pohybů s konkrétním předmětem, v evidenčním stavu i vyřazeným z evidence,
 11. Inventurní soupis majetku.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Majetek - standardní reporting (UQ303A ).