Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Majetek, standardní reporting
Majetek, standardní reporting
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ303A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Lučan, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-11-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Majetek - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování majetkových reportů,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ301 ).
2. Obsah úlohy, přehled reportů
 • Základní přehledy a výkazy majetku,
 • Inventurní soupis majetku (DQ317A). Do soupisu majetku patří:
  • přehled budov a staveb,
  • pohyb majetku,
  • přehled majetku dle nákladových středisek,
  • přehled majetku dle tříd,
  • přehled majetku dle zodpovědných pracovníků,
  • majetek dle inventárních čísel,
  • rekapitulace dle majetkových skupin,
  • přehled nedokončených investic,
  • zobrazení všech změn a pohybů s konkrétním předmětem, v evidenčním stavu i vyřazeným z evidence.
3. Vstupy úlohy:
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti majetkových reportů, snížení časových nároků manažerů a technických pracovníků na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
  • konsolidace různých majetkových reportů v rámci různých závodů, provozů, staveb i ve vazbě na ostatní oblasti řízení,
  • zpracování a poskytování reportů pro manažery technického rozvoje, výroby a technické a správní pracovníky ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy majetkových reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu majetku podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • aplikace Reportingu (F410 ) v rámci business intelligence,
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované aplikace pro správu majetku (asset management).